OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênagm.dll

Thể loại: Adobe x86
Mô tả: Adobe Graphics Manager
Kích thước tập tin: 3.23 Mb
Ngày tập tin: 28.03.2011 10:42
Tập tin phiên bản: 4.20.69.12130
Nội bộ tên: AGM
Tên file gốc: AGM.dll
Tên sản phẩm: AGM 2010/12/13-23:37:10
Sản phẩm phiên bản: 64.449933
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt agm.dll:


Sao chép tập tin agm.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu agm.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép agm.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép agm.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 agm.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
agm.dll 4.20.69.12130
4871kb.
Adobe Graphics Manager28.03.2011
agm.dll 4.21.19.1
5380kb.
Adobe Graphics Manager06.06.2011
agm.dll 4.20.69.12130
3316kb.
Adobe Graphics Manager02.03.2011
agm.dll 4.04.26
1112kb.
Adobe Graphics Manager14.03.2001
agmgpuoptin.ini
2kb.
26.09.2012

agm:
wdsimagm.dll 6.0.6000.16386 (winmain(wmbla).061019-1005)
5kb.
Windows Deployment Services Image Library20.02.2009
ivtagm.dll 16, 0, 14000, 0000
1290kb.
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/201120.01.2011
dl91agm.dll 9.1.0.27
5790kb.
Rasterization Library for Adobe(r) PDF Library14.11.2011
Send message