OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbballoon.dll

Thể loại: BlueTooth Broadcom v5.1.0.3300 X
Mô tả: Balloon Tooltip Routine DLL
Kích thước tập tin: 48 Kb
Ngày tập tin: 01.04.2007 22:38
Tập tin phiên bản: 5.1.0.3300
Nội bộ tên: btballoon
Tên file gốc: BtBalloon.dll
Tên sản phẩm: Bluetooth Software
Sản phẩm phiên bản: 5.1.0.3300
Tên công ty: Broadcom Corporation.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bballoon.dll:


Sao chép tập tin bballoon.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bballoon.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bballoon.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bballoon.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bballoon.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bballoon (2).dll 6.2.5.500
105kb.
Balloon Tooltip Routine DLL02.08.2009
bballoon (2).dll 6.2.1.100
136kb.
Balloon Tooltip Routine DLL17.05.2010
bballoon.dll 6.2.1.500
105kb.
Balloon Tooltip Routine DLL25.03.2010
bballoon.dll 6.2.5.500
136kb.
Balloon Tooltip Routine DLL02.08.2009
bballoon.dll 6.2.1.100
105kb.
Balloon Tooltip Routine DLL17.05.2010
Send message