OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbr9res.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: BR9RES resource dll
Kích thước tập tin: 17 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:33
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Nội bộ tên: BR9RES.dll
Tên file gốc: BR9RES.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt br9res.dll:


Sao chép tập tin br9res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu br9res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép br9res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép br9res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 br9res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
br9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
18kb.
BR9RES resource dll24.03.2005

res:
acctres.dll 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
63kb.
Microsoft Internet Account Manager Resources17.08.2001
rtcres.dll 5.2.4949.5512 (xpsp.080413-0852)
129kb.
RTC Resource DLL13.04.2008
bckgres.dll 1.2.626.1
1775kb.
Zone Datafile17.08.2001
chkrres.dll 1.2.626.1
763kb.
Zone Datafile17.08.2001
cmnresm.dll 1.2.626.1
1016kb.
Zone Datafile17.08.2001
comres.dll 2001.12.4414.700
774kb.
14.04.2008
dfrgres.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
50kb.
Disk Defragmenter Resource Module17.08.2001
dmdskres.dll 2600.0.503.0
116kb.
Disk Management Snap-in Resources17.08.2001
alpsres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
49kb.
ALPS Printer Driver for Windows NT(TM) Operating System17.08.2001
br24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
50kb.
BR24RES resource dll17.08.2001
brhjres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
13kb.
BRHJRES resource dll17.08.2001
brhlres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
572kb.
Brother HL Printer Driver17.08.2001
bul18res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
47kb.
bull18 Printer Driver17.08.2001
bul24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
69kb.
bull24 Printer Driver17.08.2001
bull9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
51kb.
bull9 Printer Driver17.08.2001
citohres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
6kb.
Citoh Printer Driver17.08.2001
cn330res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
41kb.
CANON330 resource dll17.08.2001
cnbjcres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
4kb.
Canon BJC-800 driver17.08.2001
cnlbpres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
83kb.
Canon CapSL printer driver17.08.2001
Send message