OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncdd.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Canonical Display Driver
Kích thước tập tin: 141 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: cdd.dll
Tên file gốc: cdd.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cdd.dll:


Sao chép tập tin cdd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cdd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cdd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cdd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cdd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cdd.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
223kb.
Canonical Display Driver12.04.2018
cdda2wav (2).exe
314kb.
01.09.2012

cdd:
accddsf.dll 14.0.4730.1010
396kb.
Microsoft Access Visual Database Tools DDS Forms10.01.2010
accddslm.dll 14.0.4730.1010
362kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Layout Manager10.01.2010
accdds.dll 14.0.4730.1010
881kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Diagram Surface10.01.2010
rdpencdd (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
144kb.
RDP Encoder Mirror Driver21.11.2010
rdpencdd.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
144kb.
RDP Encoder Mirror Driver21.11.2010
accdds.dll 14.0.4750.1000
881kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Diagram Surface28.02.2010
accddsf.dll 14.0.4750.1000
396kb.
Microsoft Access Visual Database Tools DDS Forms28.02.2010
accddslm.dll 14.0.4750.1000
362kb.
Microsoft Access Visual Database Tools Layout Manager28.02.2010
accddsui.dll 14.0.4759
22kb.
20.03.2010
foo_cdda.dll
292kb.
11.08.2012
libcdda_plugin.dll
128kb.
08.10.2012
ascddmi.dll 1, 0, 6, 0
56kb.
ASCDDMI26.07.2010
c682a43c-22b3-4cdd-a0ea-cf1b3fae63d5.dll
10kb.
03.03.2009
c682a43c-22b3-4cdd-a0ea-cf1b3fae63d5.dll
9kb.
17.10.2005
sfcd.cdd.dll Version 3.0 (Build 3923)
1064kb.
Sony Combined CD Driver Module03.01.2011
sfcdsim.cdd.dll Version 3.0 (Build 3923)
21kb.
CD Architect CDR Simulator Module03.01.2011
Send message