OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3da (2).dll

Thể loại: Need for speed IV High Stakes
Mô tả: DX6 3rash Module
Kích thước tập tin: 132 Kb
Ngày tập tin: 18.05.1999 23:17
Tập tin phiên bản: 1999.05.10.1318
Nội bộ tên: DX6
Tên file gốc: dx6z.dll
Sản phẩm phiên bản: D
Tên công ty: Electronic Arts
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3da (2).dll:


Sao chép tập tin d3da (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3da (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3da (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3da (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3da (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3da (2).dll 1998.08.10.1148
96kb.
D3D 3rash Module21.09.1998
d3da.dll
90kb.
21.09.1998
d3da.dll 1999.01.15.1121
92kb.
DX6 3rash Module18.05.1999
Send message