OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênep2bres.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: EP2BRES Printer Driver
Kích thước tập tin: 64 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:17
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: EP2BRES.dll
Tên file gốc: EP2BRES.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ep2bres.dll:


Sao chép tập tin ep2bres.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ep2bres.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ep2bres.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ep2bres.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ep2bres.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ep2bres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
63kb.
EP2BRES Printer Driver17.08.2001

bres:
ep9bres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
38kb.
EP9BRES Printer Driver17.08.2001
od9ibres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
99kb.
Oki9ibm Printer Driver17.08.2001
ok9ibres.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
69kb.
OKI9IBM driver17.08.2001
ep9bres.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
39kb.
EP9BRES Printer Driver24.03.2005
od9ibres.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
100kb.
Oki9ibm Printer Driver24.03.2005
ok9ibres.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
70kb.
OKI9IBM driver24.03.2005
dbres09.dll 7.00
454kb.
Database Desktop Resource DLL20.08.2002
nlsbres.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
67kb.
NLSBuild resource DLL09.07.2012
uxlibres.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3kb.
UXLib Resources09.07.2012
nlsbres.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
68kb.
NLSBuild resource DLL21.11.2010
uxlibres.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3kb.
UXLib Resources21.11.2010
ok9ibres (2).dll 6.0.5479.0 (vbl_wcp_d2_drivers.060801-2007)
100kb.
Controlador OKI9IBM14.07.2009
blbres (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2kb.
Microsoft® Block Level Backup Engine Service Resources14.07.2009
fbres.dll 16, 0, 14000, 0000
26kb.
FbRes20.01.2011
libresample.dll 0, 1, 3, 0
86kb.
libresample09.10.2012
libresample.dll
67kb.
10.10.2008
libresample.dll
69kb.
06.07.2009
blbres.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
3kb.
Microsoft® Block Level Backup Engine Service Resources12.04.2018
Send message