OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhticons.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: HyperTerminal Applet Library
HyperTerminal ® was developed by Hilgraeve, Inc. for Microsoft
Kích thước tập tin: 43.5 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.0
Nội bộ tên: hticons
Tên file gốc: HTICONS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.0
Tên công ty: Hilgraeve, Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt hticons.dll:


Sao chép tập tin hticons.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu hticons.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép hticons.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép hticons.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 hticons.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
hticons.dll 5.2
45kb.
HyperTerminal Applet Library
HyperTerminal ® was developed by Hilgraeve, Inc.
24.03.2005
Send message