OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênpatchw32 (2).dll

Thể loại: The Lord of the Rings The Battle
Mô tả: RTPatch Executable
Kích thước tập tin: 197.5 Kb
Ngày tập tin: 30.06.2005 09:01
Tập tin phiên bản: 7.00
Nội bộ tên: 0
Tên sản phẩm: RTPatch
Sản phẩm phiên bản: 7.00
Tên công ty: Pocket Soft, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt patchw32 (2).dll:


Sao chép tập tin patchw32 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu patchw32 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép patchw32 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép patchw32 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 patchw32 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
patchw32 (2).dll 5.20
168kb.
.RTPatch Executable17.07.2000
patchw32.dll 11.00
225kb.
RTPatch Executable18.09.2010
patchw32.dll 6.03
181kb.
RTPatch Executable12.12.2003
patchw32.dll 4.11
139kb.
.RTPatch Executable14.08.2000
patchw32.dll 6.03
181kb.
RTPatch Executable12.01.2003
patchw32.dll 6.50
193kb.
RTPatch Executable27.02.2002

patchw:
patchw64.dll 11.00
239kb.
RTPatch Executable18.09.2010
ttdpatchw.exe 2.0.1 alpha 19 (Windows)
279kb.
TTDPatch07.03.2004
Send message