OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênptumwcit (2).dll

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 10.2 Kb
Ngày tập tin: 09.09.2009 10:01
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ptumwcit (2).dll:


Sao chép tập tin ptumwcit (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ptumwcit (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ptumwcit (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ptumwcit (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ptumwcit (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ptumwcit (3).dll
20kb.
09.09.2009
ptumwcit.dll
12kb.
09.09.2009
Send message