OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênq3config.cfg

Thể loại: Quake III Arena
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 6.36 Kb
Ngày tập tin: 03.06.2013 11:42
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt q3config.cfg:


Sao chép tập tin q3config.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu q3config.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép q3config.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép q3config.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 q3config.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
q3config (2).cfg
6kb.
27.06.2002

config:
dmconfig.dll 2600.0.503.0
323kb.
Logical Disk Manager Configuration Library17.08.2001
dgconfig.dll v3.7.3.0
410kb.
DGCONFIG DLL17.08.2001
configwizards.resources.chs.dll 1.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
configwizards.resources.cht.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
configwizards.resources.es.dll 1.0.3300.0
12kb.
14.02.2002
configwizards.resources.fr.dll 1.0.3300.0
12kb.
18.02.2002
configwizards.resources.ger.dll 1.0.3300.0
12kb.
22.02.2002
configwizards.resources.it.dll 1.0.3300.0
12kb.
18.02.2002
configwizards.resources.ja.dll 1.0.3300.0
13kb.
25.01.2002
configwizards.resources.kor.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.configuration.install.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.configuration.install.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.configuration.install.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.configuration.install.resources.kor.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.configuration.install.dll 1.0.3705.6018
76kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
dmconfig.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
546kb.
Logical Disk Manager Configuration Library17.02.2007
Send message