OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvegmuxtw.dll

Thể loại: DVD Architect
Mô tả: XML v3.0.0.0006
Kích thước tập tin: 470 Kb
Ngày tập tin: 10.06.2020 20:27
Tập tin phiên bản: 6.1.1.0013
Tên sản phẩm: Blu-print
Sản phẩm phiên bản: 6.1.1.0013
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vegmuxtw.dll:


Sao chép tập tin vegmuxtw.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vegmuxtw.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vegmuxtw.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vegmuxtw.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vegmuxtw.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message