OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzuma.exe

Mô tả: Zuma
Kích thước tập tin: 1.23 Mb
Ngày tập tin: 02.01.2019 06:37
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: Zuma
Tên file gốc: Zuma.exe
Tên sản phẩm: Zuma Deluxe
Sản phẩm phiên bản: 1.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zuma.exe:


Sao chép tập tin zuma.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zuma.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zuma.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zuma.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zuma.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
zuma deluxe.exe 1, 0, 0, 1
58kb.
Zuma10.04.2022
zuma-deluxe-1.0 (1).exe
7901kb.
23.05.2022
zuma.exe 1, 0, 0, 1
542kb.
Zuma18.01.2022
zumasrevenge.exe 1.0.4.9495
3776kb.
Zuma's Revenge!16.09.2009
zumasrevenge.exe 1.0.4.9496
8387kb.
Zuma's Revenge!19.05.2022
Send message