CỤc hải quan bình dưƠNGtải về 10.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.41 Kb.
#27699

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________________________
Số : 973/HQBD-NV
V/v: Nhập khẩu đường tinh
luyện phục vụ sản xuất

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 5 năm 2009


Kính gửi: Công ty TNHH Red Bull Việt Nam

(Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương)

Ngày 04/05/2009 Cục Hải quan Bình Dương nhận được công văn số 01/RBV-SCT-CHQ của Công ty về việc nhập khẩu đường tinh luyện dùng cho sản xuất xuất khẩu nước uống tăng lực Red Bull, nay Cục Hải quan Bình Dương trả lời như sau:

- Theo Thông tư 16/2008/TT-BCT ngày 09/12/2008 của Bộ Công thương thì mặt hàng đường tinh luyện, đường thô (mã số hàng hóa 1701) thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009.

Theo qui định, Bộ Công thương sẽ cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện, đường thô cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

- Theo điểm 4.2.b, mục B, phần III Thông tư 04/2006/TT-BCT ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về nguyên tắc cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì các mặt hàng thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) được áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan…

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện không có Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Bộ Công thương thì áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nay Cục Hải quan Bình Dương trả lời Công ty được biết, thực hiện.

Trân trọng.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Phước Việt Dũng

Каталог: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004

tải về 10.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương