CÔng ty cp đỒ HỘp hạ long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích6.76 Kb.
#37880
CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 462 /ĐHHL -----***-----

V/v : Giải trình chênh lệchlợi nhuận Quí 1/2011
Hải phòng, Ngày 9 tháng 5 năm 2011
Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Công ty CP Đồ hộp Hạ long xin giải trình với Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội về lợi nhuận Quí 1/2011 của Công ty tăng so với Quí1/2010 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế Quí 1/2010 : 3 237 753 238 đồng

- Lợi nhuận sau thuế Quí 1/2011 : 4 596 991 430 đồng

So với Quí1/2010 lợi nhuận sau thuế Quí1/2011 tăng : 1 359 238 192 đồng. Tương ứng tăng 41,98%

Nguyên nhân : Do biến động về nhu cầu và giá cả trên thị trường nên Doanh thu quí 1/2011 tăng so với Quí1/2010 : 40 675 897 079 đồng tương ứng tăng 34.05%

Đến 31/12/2010 Công ty còn dự trữ dược 1 phần nguyên vật liệu sản xuất trong Quí1/2011 nên giá vốn Quí 1/2011 so với Quí1/2010 chỉ tăng 31,4%

Vì vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty Quí1/2011 so với năm 2010 tăng 41,98%

Vậy Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ long xin giải trình để Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các nhà đầu tư được rõ ./.Trân trọng ./.
CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG

( đã ký )

Tổng Giám đốc : Đoàn Ngọc Long
Каталог: data -> HNX -> 2011
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
2011 -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoáng sảN Á châU
2011 -> Bản cáo bạch Công ty Cổ Phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

tải về 6.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương