OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadbeape.dll

Thể loại: Adobe Photoshop CS 5.1
Mô tả: Adobe APE(64 bit)
Kích thước tập tin: 36.67 Kb
Ngày tập tin: 28.03.2011 10:46
Tập tin phiên bản: 3.1.74.12761
Nội bộ tên: Adobe APE
Tên file gốc: adbeape.dll
Tên sản phẩm: Adobe APE 2011/01/17-12:03:36
Sản phẩm phiên bản: 64.452786
Tên công ty: Adobe Systems, Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt adbeape.dll:


Sao chép tập tin adbeape.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adbeape.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adbeape.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adbeape.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adbeape.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
adbeape.dll 3.1.74.12761
30kb.
Adobe APE(32 bit)28.03.2011
adbeape.dll 3.1.73.12277
31kb.
Adobe APE(32 bit)02.03.2011
Send message