OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncgamex86.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.59 Mb
Ngày tập tin: 20.03.2022 02:23
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cgamex86.dll:


Sao chép tập tin cgamex86.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cgamex86.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cgamex86.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cgamex86.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cgamex86.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cgamex86 (2).dll
616kb.
06.12.2001
cgamex86.dll
524kb.
13.11.2001
cgamex86.dll
1264kb.
26.06.2005
cgamex86.dll
604kb.
22.10.2013
cgamex86.dll
452kb.
02.04.2022
cgamex86.dll
587kb.
11.07.2022
cgamex86.dll 1, 0, 0, 0
696kb.
JA Client Game DLL
Raven Software
16.08.2022

cgamex:
uo_cgamex86.dll
508kb.
05.02.2022
Send message