OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncnmnpr24pl.dll

Thể loại: CANON IJ MP 495
Mô tả: Canon IJ Driver Installer
Kích thước tập tin: 13 Kb
Ngày tập tin: 02.03.2010 18:14
Tập tin phiên bản: 1.8
Tên file gốc: CNMNPR24US.DLL
Tên sản phẩm: Canon IJ Driver Installer
Sản phẩm phiên bản: 1.8
Tên công ty: CANON INC.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cnmnpr24pl.dll:


Sao chép tập tin cnmnpr24pl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cnmnpr24pl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cnmnpr24pl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cnmnpr24pl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cnmnpr24pl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cnmnpr:
cnmnpr24ar.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24cn.dll 1.8
12kb.
Canon IJ Driver Installer25.02.2010
cnmnpr24cz.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24de.dll 1.8
14kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24dk.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24es.dll 1.8
14kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24fi.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24fr.dll 1.8
14kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24gr.dll 1.8
14kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24hu.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24id.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer25.02.2010
cnmnpr24it.dll 1.8
14kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24jp.dll 1.8
9kb.
Canon IJ Driver Installer11.03.2010
cnmnpr24kr.dll 1.8
12kb.
Canon IJ Driver Installer25.02.2010
cnmnpr24nl.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24no.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24pt.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24ru.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
cnmnpr24se.dll 1.8
13kb.
Canon IJ Driver Installer02.03.2010
Send message