OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncsapi3t1.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1)
Kích thước tập tin: 64.06 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 1.0.2415
Nội bộ tên: CSAPI3to1
Tên file gốc: CSAPI3to1
Tên sản phẩm: Microsoft® CSAPI v3 to 1 converter
Sản phẩm phiên bản: 1.0.2415
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt csapi3t1.dll:


Sao chép tập tin csapi3t1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu csapi3t1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép csapi3t1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép csapi3t1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 csapi3t1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


csapi:
wzcsapi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
19kb.
Wireless Zero Configuration service API17.08.2001
msncsapi.dll 1.0.2415
70kb.
Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1)21.07.2001
wzcsapi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
51kb.
Wireless Zero Configuration service API04.08.2004
wzcsapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
52kb.
Wireless Zero Configuration service API14.04.2008
wzcsapi.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
51kb.
Wireless Zero Configuration service API17.02.2007
wcsapi3t1.dll 1.0.2415
64kb.
Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1)25.03.2003
wwzcsapi.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
42kb.
Wireless Zero Configuration service API17.02.2007
wosspgoogledocsapi.dll 3. 2. 713. 14984
41kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
mwo.statisticsapi.dll 1.0.0.0
8kb.
MWO.StatisticsAPI29.04.2021
Send message