OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndot3api.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: 802.3 Autoconfiguration API
Kích thước tập tin: 25.5 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
Nội bộ tên: dot3api.dll
Tên file gốc: dot3api.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dot3api.dll:


Sao chép tập tin dot3api.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dot3api.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dot3api.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dot3api.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dot3api.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dot3api (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
89kb.
802.3 Autoconfiguration API21.11.2010
dot3api (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
83kb.
802.3 Autoconfiguration API21.11.2010
dot3api.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
89kb.
802.3 Autoconfiguration API21.11.2010
dot3api.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
83kb.
802.3 Autoconfiguration API21.11.2010
dot3api.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
87kb.
802.3 Autoconfiguration API12.04.2018
dot3api.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
81kb.
802.3 Autoconfiguration API04.12.2022

dot:
dot3cfg.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
57kb.
802.3 Netsh Helper14.04.2008
dot3gpclnt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
39kb.
802.3 Group Policy Client14.04.2008
dot3dlg.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
9kb.
802.3 UI Helper14.04.2008
dot3msm.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
55kb.
802.3 Media Specific Module14.04.2008
dot3svc.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
129kb.
Wired AutoConfig Service14.04.2008
dot3ui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
636kb.
802.3 Advanced UI14.04.2008
dot3cfg (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
68kb.
802.3 Netsh Helper21.11.2010
dot3cfg.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
68kb.
802.3 Netsh Helper21.11.2010
dot3msm (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
113kb.
802.3 Media Specific Module21.11.2010
dot3msm.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
113kb.
802.3 Media Specific Module21.11.2010
dot3ui (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
326kb.
802.3 Advanced UI21.11.2010
dot3ui.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
326kb.
802.3 Advanced UI21.11.2010
dot3msm (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
102kb.
802.3 Media Specific Module21.11.2010
dot3msm.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
102kb.
802.3 Media Specific Module21.11.2010
dot3svc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
247kb.
Wired AutoConfig Service21.11.2010
Send message