OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf3ahvoas.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard
Kích thước tập tin: 18.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: f3ahvoas
Tên file gốc: f3ahvoas.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt f3ahvoas.dll:


Sao chép tập tin f3ahvoas.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f3ahvoas.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f3ahvoas.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f3ahvoas.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f3ahvoas.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
f3ahvoas (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
34kb.
JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard14.07.2009
f3ahvoas (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard14.07.2009
f3ahvoas.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
7kb.
JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard14.04.2008
f3ahvoas.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
9kb.
JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard12.04.2018

ahvoas:
wf3ahvoas.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
8kb.
JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard25.03.2003
Send message