OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênhalf-life 2 deathmatch.exe

Thể loại: Half-Life 2
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 369 Kb
Ngày tập tin: 26.01.2008 20:32
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt half-life 2 deathmatch.exe:


Sao chép tập tin half-life 2 deathmatch.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu half-life 2 deathmatch.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép half-life 2 deathmatch.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép half-life 2 deathmatch.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 half-life 2 deathmatch.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


half:
d3dhalf.dll 4.04.00.0068
108kb.
Microsoft Direct3D21.02.1997
harry potter and the half-blood prince_code.exe 1.07.08.02
385kb.
Unified Registration code installer program15.01.2009
harry potter and the half-blood prince_uninst.ex 1.07.08.02
97kb.
Registration code installer program15.01.2009
d3dhalf.dll 4.05.00.0155
122kb.
Microsoft Direct3D14.07.1997
Send message