OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênicarospropertyhandler.dll

Thể loại: K-Lite Codec Pack
Mô tả: Icaros Property Handler
Kích thước tập tin: 0.68 Mb
Ngày tập tin: 05.04.2020 17:21
Tập tin phiên bản: 3.0.9.301
Nội bộ tên: IcarosPropertyHandler.dll
Tên file gốc: IcarosPropertyHandler.dll
Tên sản phẩm: Icaros Property Handler
Sản phẩm phiên bản: 3.0.9.301
Tên công ty: Tabibito Technology
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt icarospropertyhandler.dll:


Sao chép tập tin icarospropertyhandler.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu icarospropertyhandler.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép icarospropertyhandler.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép icarospropertyhandler.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 icarospropertyhandler.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
icarospropertyhandler.dll 2.1.0.0
83kb.
Icaros Property Handler
Property Handler for several media filetypes
19.06.2012
icarospropertyhandler.dll 3.0.9.301
578kb.
Icaros Property Handler05.04.2020
Send message