OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênice_jniregistry.dll

Thể loại: Zend Studio
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 64 Kb
Ngày tập tin: 01.05.2012 12:20
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ice_jniregistry.dll:


Sao chép tập tin ice_jniregistry.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ice_jniregistry.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ice_jniregistry.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ice_jniregistry.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ice_jniregistry.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ice_jniregistry (2).dll
130kb.
01.05.2012

ice:
dpvoice.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
208kb.
Microsoft DirectPlay Voice14.04.2008
voicepad.dll 8.1.4202.0
416kb.
Microsoft IME14.04.2008
voicesub.dll 8.1.4202.0
84kb.
Microsoft IME14.04.2008
pmxviceo.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
129kb.
Visioneer Device Micro Driver DLL17.08.2001
system.directoryservices.resources.chs.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.cht.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
system.directoryservices.resources.es.dll 1.0.3300.0
10kb.
14.02.2002
system.directoryservices.resources.fr.dll 1.0.3300.0
11kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ger.dll 1.0.3300.0
10kb.
22.02.2002
system.directoryservices.resources.it.dll 1.0.3300.0
10kb.
18.02.2002
system.directoryservices.resources.ja.dll 1.0.3300.0
11kb.
25.01.2002
system.directoryservices.resources.kor.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
system.directoryservices.dll 1.0.3705.6018
84kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.enterpriseservices.resources.chs.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.enterpriseservices.resources.cht.dll 1.0.3300.0
16kb.
29.01.2002
system.enterpriseservices.resources.es.dll 1.0.3300.0
28kb.
14.02.2002
system.enterpriseservices.resources.fr.dll 1.0.3300.0
28kb.
18.02.2002
system.enterpriseservices.resources.ger.dll 1.0.3300.0
28kb.
22.02.2002
system.enterpriseservices.resources.it.dll 1.0.3300.0
28kb.
18.02.2002
system.enterpriseservices.resources.ja.dll 1.0.3300.0
32kb.
25.01.2002
Send message