OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênijl11.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Intel® JPEG Library - Retail Version
Kích thước tập tin: 176 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Tập tin phiên bản: 1.1.2
Nội bộ tên: Intel® JPEG Library
Tên file gốc: ijl11.dll
Tên sản phẩm: Intel® JPEG Library
Sản phẩm phiên bản: 1.1.2
Tên công ty: Intel Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ijl11.dll:


Sao chép tập tin ijl11.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ijl11.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ijl11.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ijl11.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ijl11.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


ijl:
ijl15.dll 1,5,4,36
364kb.
Intel® JPEG Library - Retail Version26.06.2011
ijl10 (2).dll 1.0.5
135kb.
Intel® JPEG Library09.02.2010
ijl20.dll 2,0,18,50
2309kb.
Intel® JPEG Library - Retail Version12.06.2012
ijl20.dll 2,0,20,60
1743kb.
Intel® JPEG Library - Retail Version05.04.2011
ijl15.dll 1,51,12,44
344kb.
Intel® JPEG Library - Retail Version18.01.2005
ijl15.dll
98kb.
02.11.2013
Send message