OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênphotoshop.dll

Thể loại: Adobe Photoshop CS 5.1
Mô tả: Photoshop Resource DLL
Kích thước tập tin: 1.26 Mb
Ngày tập tin: 28.03.2011 12:10
Tập tin phiên bản: 12.1 (12.1x20110328 [20110328.r.145 2011/03/28:10:30:00 cutoff;
Nội bộ tên: Photoshop
Tên file gốc: Photoshop.dll
Tên sản phẩm: Adobe Photoshop CS5.1
Sản phẩm phiên bản: CS5.1
Tên công ty: Adobe Systems, Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt photoshop.dll:


Sao chép tập tin photoshop.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu photoshop.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép photoshop.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép photoshop.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 photoshop.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
photoshop-cc_23-1_fr_9635.exe 2.7.0.13
2471kb.
Adobe Installer24.07.2022
photoshop.dll 12.1 (12.1x20110328 [20110328.r.145 2011/03/28:10:30:00 cutoff;
1191kb.
Photoshop Resource DLL28.03.2011
photoshop.exe 7.0
15528kb.
Adobe Photoshop09.02.2022
photoshopcs6portable.exe 2013.02.13.00
86kb.
Adobe Photoshop CS6 Portable
Allows Adobe Photoshop CS6 to be run from a removable drive. For additional details, visit http://portableappz.blogspot.com
18.02.2022
photoshopportable.exe 2.2.3.0
258kb.
Adobe Photoshop 2021 (PortableApps.com Launcher)
A build of the PortableApps.com Launcher for Adobe Photoshop 2021, allowing it to be run from a removable drive. For additional details, visit PortableApps.com
11.02.2022
photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe 7, 01, 100, 1248
3807kb.
InstallShield (R) Setup Launcher28.07.2006
photoshop_set-up.exe 2.8.0.27
2466kb.
Adobe Installer17.04.2022
Send message