OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênr-aimbot.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 17.5 Kb
Ngày tập tin: 18.07.2012 02:19
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt r-aimbot.dll:


Sao chép tập tin r-aimbot.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu r-aimbot.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép r-aimbot.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép r-aimbot.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 r-aimbot.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
r-aimbot-1-0-ks_v3.003.789.31.2.exe 1.92.1.8262
1391kb.
Ringier Axel Springer Polska Sp z o.o.
Product Installer
03.12.2022
r-aimbot.cfg
0kb.
18.07.2012
r-aimbot.exe
6kb.
19.02.2022

aimbot:
aimbot.dll
152kb.
31.03.2022
aimbot mta.exe
617kb.
05.04.2022
aimbot.exe
32kb.
21.11.2016
hlae_aimbot.dll
1049kb.
06.07.2022
Send message