OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrarlng.dll

Mô tả: Translation © Dmitry Yerokhin 1999-2022
Kích thước tập tin: 0.93 Mb
Ngày tập tin: 06.09.2022 12:25
Tập tin phiên bản: 6.11.0
Nội bộ tên: WinRAR
Tên file gốc: WinRAR.exe
Tên sản phẩm: WinRAR
Sản phẩm phiên bản: 6.11.0
Tên công ty: Alexander Roshal
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rarlng.dll:


Sao chép tập tin rarlng.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rarlng.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rarlng.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rarlng.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rarlng.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rarlng (2).dll 4.20.0
258kb.
Translation © Dmitry Yerokhin 1999-201214.06.2012
rarlng.dll 6.2.0
962kb.
Translation © Dmitry Yerokhin 1999-202107.01.2022
rarlng.dll 5.50.0
287kb.
Translation © Dmitry Yerokhin 1999-201707.03.2022
rarlng.dll 6.11.0
966kb.
Translation © Dmitry Yerokhin 1999-202206.05.2022
Send message