OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrun_code_on_dllmain_x86.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 23.91 Kb
Ngày tập tin: 20.06.2022 23:47
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt run_code_on_dllmain_x86.dll:


Sao chép tập tin run_code_on_dllmain_x86.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu run_code_on_dllmain_x86.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép run_code_on_dllmain_x86.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép run_code_on_dllmain_x86.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 run_code_on_dllmain_x86.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


run:
scrrun.dll 5.7.0.16599
168kb.
Microsoft (R) Script Runtime14.04.2008
system.runtime.remoting.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.runtime.remoting.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.runtime.remoting.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
system.runtime.remoting.resources.fr.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.runtime.remoting.resources.ger.dll 1.0.3300.0
16kb.
22.02.2002
system.runtime.remoting.resources.it.dll 1.0.3300.0
16kb.
18.02.2002
system.runtime.remoting.resources.ja.dll 1.0.3300.0
28kb.
25.01.2002
system.runtime.remoting.resources.kor.dll 1.0.3300.0
17kb.
29.01.2002
system.runtime.remoting.dll 1.0.3705.6018
304kb.
Microsoft .NET Runtime Object Remoting27.06.2007
system.runtime.serialization.formatters.soap.res 1.0.3300.0
20kb.
29.01.2002
system.runtime.serialization.formatters.soap.dll 1.0.3705.6018
128kb.
Microsoft .NET Runtime Soap Serialization Library27.06.2007
scrrun.dll 5.7.0.16535
172kb.
Microsoft (R) Script Runtime02.06.2009
wscrrun.dll 5.7.0.16535
152kb.
Microsoft (R) Script Runtime02.06.2009
msorun.dll 12.0.4518.1014
426kb.
Microsoft Office Runtime26.10.2006
arunimg.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
959kb.
Autorun Wizard Image Resources09.07.2012
arunres.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
Autorun Wizard Page Resources09.07.2012
autorun.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
121kb.
Autorun Wizard Pages09.07.2012
arunimg.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
959kb.
Autorun Wizard Image Resources21.11.2010
arunres.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
4kb.
Autorun Wizard Page Resources21.11.2010
Send message