OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêns3 (2).dll

Thể loại: nfs2
Mô tả: DIB Engine based S3 driver.
Kích thước tập tin: 9 Kb
Ngày tập tin: 21.02.1997 14:06
Tập tin phiên bản: 4.03.00.2030
Nội bộ tên: s3
Tên file gốc: s3.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.03.00.2030
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt s3 (2).dll:


Sao chép tập tin s3 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu s3 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép s3 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép s3 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 s3 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
s3.dll 4.10.00.1555
33kb.
DIB Engine based S3 driver.08.04.1998
s3gnb.dll 6.14.10.0012-13.94.12
388kb.
S3 ProSavage(DDR) & Twister Display Driver04.08.2004
s3legacy.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
65kb.
S3 Display Driver17.08.2001
s3legacy.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
108kb.
S3 Display Driver24.03.2005
s3m65.dll 4.10.00.1555
27kb.
DIB Engine based S3 driver.08.04.1998
s3mm (2).dll 4.03.00.2030
14kb.
DIB Engine based S3 driver.21.02.1997
s3mm.dll 4.10.00.1555
73kb.
DIB Engine based S3 driver.08.04.1998
s3mt3d.dll 5.01.526.0007 (ReleasedBinaries.010718-0005)
178kb.
S3 Trio3D Display Driver17.08.2001
s3mtrio.dll 5.1024.329.0002 (ReleasedBinaries.010308-1115)
61kb.
S3 Trio Display Driver17.08.2001
s3mvirge.dll 5.1024.329.0002 (ReleasedBinaries.010308-1115)
206kb.
S3 ViRGE Display Driver17.08.2001
s3nb.dll 5.12.01.1010-11.80.02 built by: ReleasedBinaries
209kb.
S3 ProSavage & Twister Display Driver17.08.2001
s3sav3d.dll 5.01.620.0006 (ReleasedBinaries.010308-1115)
175kb.
S3 Savage3D Display Driver17.08.2001
s3sav4.dll 5.12.01.8012-8.40.03 built by: ReleasedBinaries
194kb.
S3 Savage4 Display Driver17.08.2001
s3savmx.dll 5.13.01.7056-7.50.16
240kb.
S3 Savage/MX, Savage/IX Display Driver17.08.2001
s3srv.dll 16, 0, 14000, 0000
1675kb.
S3Srv
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
s3v (2).dll 4.03.00.2068
307kb.
DIB Engine based S3 driver.21.02.1997
s3v.dll 4.10.00.1555
319kb.
DIB Engine based S3 driver.08.04.1998
s3_cp3cq.dll
4kb.
08.04.1998
Send message