OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsteamclient (3).dll

Thể loại: Phoenix
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 351 Kb
Ngày tập tin: 29.04.2009 14:53
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt steamclient (3).dll:


Sao chép tập tin steamclient (3).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu steamclient (3).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép steamclient (3).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép steamclient (3).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 steamclient (3).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
steamclient (2).dll 3, 0, 0, 1
5730kb.
Steamclient.dll03.06.2011
steamclient (2).dll
384kb.
09.09.2009
steamclient (2).dll
349kb.
03.06.2009
steamclient (2).dll 3, 0, 0, 1
820kb.
Steamclient.dll25.05.2006
steamclient.dll
1657kb.
11.07.2011
steamclient.dll 1.0.0.1
331kb.
27.10.2012
steamclient.dll 1.0.0.1
351kb.
30.07.2012
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
3294kb.
16.09.2009
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
1558kb.
06.01.2008
steamclient.dll
366kb.
03.05.2009
steamclient.dll
257kb.
22.01.2009
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
2574kb.
22.10.2008
steamclient.dll
213kb.
10.05.2008
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
1274kb.
01.12.2007
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
10183kb.
28.02.2017
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
7020kb.
05.01.2022
steamclient.dll 1, 0, 0, 1
253kb.
Steam Client API10.01.2022
steamclient.dll
4936kb.
Emulates steam14.01.2022
steamclient.dll 3, 0, 0, 1
2585kb.
15.11.2008

steamclient:
steamclient64.dll 1, 0, 0, 1
911kb.
Steam Client API17.01.2022
Send message