OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênuninstall.ini

Thể loại: Zombie Panic
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 1.77 Kb
Ngày tập tin: 25.03.2013 17:29
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt uninstall.ini:


Sao chép tập tin uninstall.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu uninstall.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép uninstall.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép uninstall.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 uninstall.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
uninstall (2).exe 4.20.0
121kb.
Uninstall WinRAR09.06.2012
uninstall (2).exe
260kb.
02.11.2006
uninstall (2).exe
48kb.
22.06.2003
uninstall ?8q8?h.exe 2.1.6
515kb.
06.11.2021
uninstall app-torrent-igruha.exe 1.5.0
159kb.
29.11.2021
uninstall app-torrent-igruha.exe 1.6.0
150kb.
31.01.2022
uninstall atani.exe 13.0.0.3339
280kb.
The all-in-one crypto platform you ve been dreaming about. Exchanges, wallets and taxes under one roof20.10.2021
uninstall badlion client.exe 3.6.4
272kb.
Badlion Client29.12.2021
uninstall blitz.exe 1.15.35.673
384kb.
Blitz App30.08.2021
uninstall bright vpn.exe 1.299.357
448kb.
12.05.2022
uninstall cristalix.exe 1.1.4
147kb.
cristalix launcher updater30.06.2022
uninstall d2vn.exe
64kb.
05.04.2022
uninstall easymc launcher.exe 1.3.4
123kb.
EasyMC Launcher27.06.2022
uninstall igroutka-browser.exe 1.0.1
153kb.
Igroutka Games Browser07.09.2021
uninstall jjs-ui.exe 6.4.8
152kb.
14.04.2022
uninstall jjs-ui.exe 6.4.12
152kb.
03.08.2022
uninstall jjsploit.exe 6.3.4
152kb.
15.12.2021
uninstall jjsploit.exe 6.4.0
152kb.
09.01.2022
uninstall jjsploit.exe 6.3.3
64kb.
11.12.2021
uninstall lunar client.exe 2.9.3
228kb.
Lunar Client20.12.2021

uninstall:
uninstall.exe 2.1
106kb.
GOM Player Setup File
GOM Player Setup File (2012-03-14 15:35:00)
24.04.2012
uninstallmanagerhelper.dll 2.4.0.5
793kb.
Program Manager Library
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
uninstallmanager.exe 2.4.0.5
845kb.
Uninstall Manager
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
uninstall.exe 1.1.14 beta 3
151kb.
foobar2000 Installer25.09.2012
uninstall.exe 2.1.1.0.0
80kb.
SumatraPDF Installer25.09.2012
uninstall.exe
492kb.
27.09.2012
uninstall.exe
293kb.
27.09.2012
uninstall.exe
260kb.
28.09.2012
uninstall.exe
75kb.
30.09.2012
uninstall.exe 2.0.1
81kb.
WinDjView Uninstall30.09.2012
uninstall.exe 4.20.0
132kb.
Uninstall WinRAR09.06.2012
uninstall.exe 1.0.0
6213kb.
Klest-crossword(64-bit) - a cross-platform software for professional creating and guessing the classic crossword puzzles.04.10.2012
uninstall.exe
81kb.
11.10.2012
uninstallnero.exe 1,0,0,4
228kb.
Uninstaller12.09.2005
uninstall.exe
238kb.
20.10.2012
uninstall.ini
1kb.
26.10.2012
uninstall.exe 1, 0, 0, 1
252kb.
25.10.2012
uninstall.ini
1254kb.
26.10.2012
uninstall.exe
87kb.
20.12.2009
Send message