OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwmfc42u.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: MFCDLL Shared Library - Retail Version
Kích thước tập tin: 1.11 Mb
Ngày tập tin: 22.11.2011 19:32
Tập tin phiên bản: 6.06.8065.0
Nội bộ tên: MFCDLL
Tên file gốc: MFC42.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Visual C++
Sản phẩm phiên bản: 6.06.400
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wmfc42u.dll:


Sao chép tập tin wmfc42u.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wmfc42u.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wmfc42u.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wmfc42u.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wmfc42u.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


wmfc:
wmfc40.dll 4.1.6151
868kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version01.09.2010
wmfc40u.dll 4.1.6151
867kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version01.09.2010
wmfc42.dll 6.06.8065.0
1136kb.
MFCDLL Shared Library - Retail Version22.11.2011
wmfcsubs.dll 2001.12.4720.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
23kb.
COM+17.02.2007
wmfcap.dll 3.0.0.0
192kb.
Ulead DirectShow Capture Plug-in for WMV file.
Ulead DirectShow Capture Plug-in for support WDM Software encode driver to capture WMV format.
30.12.2010
Send message