OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzipfldr.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Compressed (zipped) Folders
Kích thước tập tin: 449.5 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:36
Tập tin phiên bản: 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Nội bộ tên: Compressed (zipped) Folders Shell Extension
Tên file gốc: ZIPFLDR.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.00.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt zipfldr.dll:


Sao chép tập tin zipfldr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zipfldr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zipfldr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zipfldr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zipfldr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
zipfldr.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
331kb.
Compressed (zipped) Folders14.04.2008
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
420kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
383kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
320kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
358kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
zipfldr.dll 10.0.17134.165 (WinBuild.160101.0800)
377kb.
Compressed (zipped) Folders06.07.2018

zipfldr:
wzipfldr.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
334kb.
Compressed (zipped) Folders17.02.2007
Send message