OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzlib1.dll

Thể loại: Crysis Maximum Edition
Mô tả: Zlib: general purpose data compression / decompression library
SpecialBuild: GNU for Win32
Kích thước tập tin: 69 Kb
Ngày tập tin: 13.12.2003 09:30
Tập tin phiên bản: 1.2.1.1429
Nội bộ tên: zlib1
Tên file gốc: zlib1.dll
Tên sản phẩm: Zlib
Sản phẩm phiên bản: 1.2.1.1429
Tên công ty: Zlib
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zlib1.dll:


Sao chép tập tin zlib1.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zlib1.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zlib1.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zlib1.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zlib1.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
zlib1 (2).dll 1.2.7
66kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
13.05.2012
zlib1 (2).dll 1.2.6
66kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
26.02.2012
zlib1 (2).dll 1.2.3
64kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
18.09.2007
zlib1.dll 1.2.3
65kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
09.02.2011
zlib1.dll 1.2.3.2027
74kb.
Zlib: general purpose data compression / decompression library
SpecialBuild: GNU for Win32
23.07.2012
zlib1.dll 1.2.3
59kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
12.06.2012
zlib1.dll 1.2.5
65kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
21.04.2010
zlib1.dll 1.2.5
86kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
24.04.2012
zlib1.dll 1.2.5
88kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
08.10.2012
zlib1.dll 1.2.7
65kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
20.09.2012
zlib1.dll 1.2.3
59kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
07.05.2012
zlib1.dll 1.2.5
98kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
03.11.2010
zlib1.dll
69kb.
07.03.2009
zlib1.dll 1.2.2.1828
73kb.
Zlib: general purpose data compression / decompression library
SpecialBuild: GNU for Win32
06.08.2006
zlib1.dll 1.2.3
73kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
20.12.2007
zlib1.dll 1.2.2
58kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
04.05.2006
zlib1.dll 1.2.1
55kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
30.04.2007
zlib1.dll 1.2.3
35kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
20.07.2005
zlib1.dll 1.2.5
187kb.
zlib data compression library
For more information visit http://www.zlib.net/
18.08.2010

zlib:
zlib.dll 1.2.3.0
604kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
02.03.2011
zlib.dll 1.0.0.0
36kb.
GZip compression library
TECH: pete.samson
22.02.2011
zlibdll.dll 14.0.0.121
52kb.
GZip compression library23.02.2011
mkzlib.x64.dll
83kb.
08.09.2011
zlibwapi.dll 1.2.3.0
87kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
18.07.2005
zlib (2).dll 1.2.3.0
148kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
03.07.2012
zlib64 (2).dll 1.2.3.0
174kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
03.07.2012
ionic.zlib.dll 1.8.4.27
92kb.
Ionic's Managed Zlib
library for Deflate and ZLIB compression. http://www.codeplex.com/DotNetZip (Flavor=Retail)
05.05.2012
abbyyzlib.dll 1.0.46.0
159kb.
ABBYY Zlib component11.12.2011
zlib125.dll
78kb.
26.07.2011
zlib (2).dll 1.1.4.0
52kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
13.03.2002
zlib.dll
64kb.
12.11.2004
zlibwapi.dll 1.2.3.0
73kb.
zlib data compression library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
18.07.2005
core_rl_bzlib_.dll 1.0.1 (30 July 2000)
50kb.
ImageMagick Studio library and utility programs
http://sourceware.cygnus.com/bzip2/
22.09.2012
Send message