Mã đơn vị: Loại hình đơn vịtải về 0.77 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
#16313
  1   2   3   4   5   6   7

Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
Mẫu số 01-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ
Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................
I- Về đất:

a- Diện tích khuôn viên đất:.................................................................................................................................................................................................................................................m2.

b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)..................................................m2.

c- Giá trị theo sổ kế toán:.........................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.


II- Về nhà:


TÀI SẢN

CẤP HẠNG

SỐ TẦNG

NĂM SỬ DỤNG

DT XÂY DỰNG

(m2)TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG

(m2)GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(m2)Nguyên giá

Giá trị

còn lại

Trụ sở làm việc

Cơ sở

HĐSN

Sử dụng khác

Nguồn NS

Nguồn khác

Làm nhà ở

Cho thuê

Bỏ trống

Bị lấn chiếm

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1- Nhà ... 
 

  
 

2- Nhà ...


...


Tổng cộng 
 

  
 


III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.


Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
Mẫu số 02-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ


TÀI SẢN

NHÃN HIỆU

NƯỚC

SẢN XUẤT


BIỂN

KIỂM SOÁTSỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG

NĂM

SẢN XUẤT


NĂM SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(chiếc)


Nguyên giá

Giá trị

còn lại

QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ khác

Nguồn NS

Nguồn khác

Kinh doanh

Không KD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I- Xe phục vụ chức danh

 

 

 

 

 

1- Xe ...

 

 

 

 

 

2- Xe ...
...
II- Xe phục vụ chung

 

 

 

 

 

1- Xe ...
2- Xe ...
...

 

 

 

 

 

III- Xe chuyên dùng
1- Xe ...
2- Xe ...
...
Tổng cộng
 

 

 

 ............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.


Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
Mẫu số 03-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương