Môi trường Kinh Doanh 2014 Thông tin tóm lược Khu vực Đông Á-Thái Bình Dươngtải về 67.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích67.46 Kb.
#25613

Môi trường Kinh Doanh 2014 Thông tin tóm lược Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương


  • 15 trên tổng số 25 nền kinh tế của Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thực thi ít nhất một cuộc cải cách lập pháp tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn trong năm qua kể từ ngày 2 tháng Sáu năm 2012 tới ngày 1 tháng Sáu năm 2013—tổng cộng có 25 cải cách.1

  • Kể từ năm 2005, 96% các nền kinh tế trong khu vực đã thực hiện các cuộc cải cách về quy định kinh doanh thuộc những lĩnh vực mà được báo cáo Môi trường Kinh Doanh đo lường. Tổng số có 216 cải cách diễn ra tại 25 nền kinh tế.2 Trong năm qua, Việt Nam thực hiện nhiều cải cách nhất trong khu vực với 21 cải cách, tiếp sau là Trung Quốc với 18 cải cách.

  • Trung Quốc nằm trong số 20 nền kinh tế thế giới đã giảm được nhiều khoảng cách nhất so với thông lệ quốc tế kề từ năm 2005. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Timor Leste, Ma-lai-xia, Cam-pu-chia, và Xô-lô-mông nằm trong số 50 quốc gia hàng đầu đã giảm được nhiều khoảng cách nhất với thông lệ quốc tế.

  • Xing-ga-po được xếp hạng cao nhất thế giới về môi trường kinh doanh thuận lợi, tiếp sau là khu tự trị hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Niu Di-lân, Ma-lai-xia,Hàn Quốc nằm trong số 10 nước đứng đầu.

  • Phi-lip-pin nằm trong số các nền kinh tế có nhiều cải thiện nhất trong năm nay—những nền kinh tế đạt được nhiều cải thiện nhất trong môi trường kinh doanh thuận lợi trong năm vừa qua. Chính phủ thực hiện cải cách lập pháp trong ba lĩnh vực. Áp dụng một hệ thống kê khai và nộp thuế hoàn toàn trên mạng tạo điều kiện rất dễ dàng cho các công ty tuân thủ việc đóng thuế. Thủ tục cấp phép sử dụng và giải phóng mặt bằng được đơn giản hóa giúp việc cấp phép xây dựng trở nên dễ dàng hơn. Và những quy định mới đảm bảo quyền cho người đi vay được tiếp cận tới dữ liệu của họ trong cơ quan tín dụng lớn nhất đất nước.

  • Đây là năm đầu tiên dữ liệu được thu thập cho My-an-ma. Quốc gia này được xếp hạng thấp nhất trong khu vực về môi trường kinh doanh thuận lợi, đứng thứ 182 trên 189 nền kinh tế được xếp hạng. Thách thức đặc biệt lớn trong những lĩnh vực như thành lập doanh nghiệp (được xếp hạng thấp nhất trên thế giới), thực thi hợp đồng (xếp hạng thứ 188), và bảo vệ các nhà đầu tư (xếp hạng 182).

  • Báo cáo năm nay tập trung vào những nghiên cứu điển hình nổi bật như hệ thống tòa án điện tử của Hàn Quốc, hệ thống kê khai và trả thuế điện tử của Ma-lai-xia, và hệ thống thương mại điện tử một cửa của Xing-ga-po.Chú thích: Biểu đồ khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất cho biết tính trung bình một nền kinh tế còn cách bao xa so với mức độ thuận lợi nhất mà một nền kinh tế cụ thể đạt được ở từng chỉ số của Môi trường Kinh doanh tính từ năm 2005. Biểu đồ này quy chuẩn mức độ thuận lợi trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó 100 là mức độ thuận lợi nhất. Trung bình của khu vực không bao gồm Miến Điện. được đưa vào dữ liệu của Mối trường Kinh doanh từ năm 2009, và cũng không bao gồm Ôx-trây-lia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân được phân loại thuộc nhóm các nước thu nhập cao của OECD. Biểu đồ trên thể hiện chỉ số của từng nền kinh tế trong số 12 quốc gia có những cải thiện lớn nhất trong khu vực, các mũi tên, các mũi tên đại diện cho những tiến bố đạt được lớn nhất đến mức độ thuận lợi nhất của môi trường kinh doanh.

Nguồn: Cơ sở dữ liệu báo cáo Môi trường Kinh doanh

Tóm tắt tình hình Cải thiện Môi trường Kinh doanh năm 2012/13 Khu vực Đông Á Thái Bình Dương3

Ôx-trây-lia

Ôx-trây-lia đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng thông qua Bộ luật Điều chỉnh Thông tin Cá nhân 2012 (Củng cố việc bảo vệ thông tin cá nhân) , cho phép các cơ quan tín dụng thu thập thông tin về chi trả của các tài khoản với chức năng bảo vệ thông tin cá nhân đã được cải thiện.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Vay vốn (thông tin tín dụng)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 11

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 80,7 (năm 2012: 80,7; cải thiện: 0.1)
Bru-nây

Bru-nây cải thiện tiếp cận tới thông tin tín dụng thông qua việc thành lập một cơ quan đăng ký vốn công cộng.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Vay vốn (thông tin tín dụng)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 59

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 62,1 (năm 2012: 59,6; cải thiện: 2,5)

Cam-pu-chia

Cam-pu-chia đã làm cho việc thành lập doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn bằng việc áp dụng yêu cầu một công ty phải kiểm tra tên công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ và tăng lệ phí cho việc phê duyệt tài liệu đăng ký và đóng dấu của Cục Thuế Phnôm-pênh và hoàn thành việc đăng ký doanh nghiệp với một cơ quan đăng ký thương mại.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Thành lập doanh nghiệp (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 137

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 51,4 (in 2012: 51,2; cải thiện: 0.2)

Trung Quốc

Trung Quốc cải thiện hệ thống thông tin tín dụng thông qua việc áp dụng các quy định thông tin tín dụng ngành, đảm bảo quyền của bên đi vay được thanh tra dữ liệu của họ. Ngoài ra, Trung Quốc đã thúc đẩy việc thực thi hợp đồng trở nên dễ dàng hơn nhờ sửa đổi luật thủ tục dân sự để đơn giản hóa và thúc đẩy khả năng giải quyết các thủ tục tòa án. .Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Vay vốn (thông tin tín dụng), thực thi hợp đồng

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 96

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 61,5 (năm 2012: 60,2; cải thiện: 1,3)

Fi-ji

Fi-ji làm cho việc đóng thuế của các công ty trở nên phức tạp hơn do việc chuyển đổi trách nhiệm đóng thuế cho phần phúc lợi bổ sung từ người được tuyển dụng sang nhà tuyển dụng và hạn chế việc giảm trừ những đóng góp bắt buộc.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Đóng thuế (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 62

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 66,8 (năm 2012: 66,8; cải thiện: 0.0)

Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông, Trung Quốc

Đặc khu hành chính Hồng Kông,Trung Quốc đã cải cách để việc thành lập doanh nghiệp trở nên ít tốn kém hơn bằng việc hủy bỏ thuế vốn đánh vào các công ty nội. Mặc khác, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc làm cho chi phí chuyển nhượng tài sản cao hơn do gia tăng lệ phí công chứng.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: thành lập doanh nghiệp, đăng ký tài sản (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 2

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 89,1 (năm 2012: 89,7; cải thiện: −0.6)

In-đô-nê-xia

In-đô-nê-xia cải thiện hệ thống thông tin tín dụng bằng một quy định mới hình thành một khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập các tổ chức tín dụng.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (thông tin tín dụng)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 120

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 57,8 (năm 2012: 57,7; cải thiện: 0,1)

Nhật Bản

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 27

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 78,6 (năm 2012: 78,6; cải thiện: 0.0)

Ki-ri-ba-ti

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 122

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 56,9 (năm 2012: 56,9; cải thiện: 0.0)

Hàn Quốc

Hàn Quốc làm cho việc vay vốn trở nên dễ dàng hơn thông qua việc cùng cố hệ thống giao dịch an toàn, hình thành một số quyền thế chấp mới có thể được đăng tải công khai thông qua việc đăng ký thông tin.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (quyền hợp pháp)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 7

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 83,7 (năm 2012: 83,5; cải thiện: 0.2)

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm cho việc đóng thuế của các công ty trở nên đỡ tốn kém hơn do hạ thuế suất thu nhập doanh nghiệp—mặc dù cũng đã áp dụng thuế chuyển nhượng tài sản mới.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: đóng thuế

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 159

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 49,8 (năm 2012: 49,2; cải thiện: 0,6)

Ma-lai-xia

Ma-lai-xia làm cho thành lập doanh nghiệp đỡ tốn kém hơn nhờ việc giảm phí đăng ký công ty. Và Ma-lai-xia cũng làm cho việc xin giấy phép xây dựng trở nên dễ dàng hơn bằng việc thành lập cơ chế một cửa. Ngoài ra, Ma-lai-xia làm cho việc tiếp cận điện năng cũng dễ dàng hơn bằng việc gia tăng hiệu quả của các quy trình nội bộ tại sở giao thông công chính và tăng cường truyền thông và đối thoại với các nhà thầu.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép xây dựng, tiếp cận điện năng

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 6

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 81,9 (năm 2012: 80,1; cải thiện: 1.8)

Đảo quốc Marshall

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 114

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 56,0 (năm 2012: 55,8; cải thiện: 0.2)

Micronesia, Fed. Sts.

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 156

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 45,9 (năm 2012: 48,0; cải thiện: −2,1)

Mông Cổ

Mông Cổ làm cho việc thành lập doanh nghiệp dễ dàng hơn bằng việc loại bỏ yêu cầu công chứng về quy mô và điều lệ công ty cũng như yêu cầu đăng ký công ty mới với một cơ quan thuế địa phương. Và Mông Cổ cũng làm cho việc xin giấy phép xây dựng trở nên dễ dàng hơn thông qua việc xóa bỏ yêu cầu xét duyệt kỹ thuật của chính phủ về các kế hoạch xây dựng của những công trình có độ rủi ro thấp và trung bình. Ngoài ra, Mông Cổ còn giúp cho các công ty tiếp cận điện năng dễ dàng bằng việc tăng cường tính hiệu quả quy trình nội bộ của công ty giao thông công chính, thực thi hạn mức thời hạn tại các giai đoạn khác nhau của quá trình kết nối điện lưới, và loại bỏ các loại phí áp dụng cho việc thử nghiệm lắp đặt.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép xây dựng, tiếp cận điện năng

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 76

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 61,4 (năm 2012: 60,2; cải thiện: 1.2)

My-an-ma

My-an-ma làm cho việc đóng thuế của các công ty trở nên đỡ tốn kém hơn bằng việc giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: đóng thuế

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 182

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 42,4 (năm 2012: 41,7; cải thiện: 0,7)

Niu Di-lân

Niu Di-lân làm cho việc thực thi hợp đồng trở nên dễ dàng hơn bằng việc cải thiện hệ thống quản lý theo trường hợp đảm bảo giải quyết nhanh và ít chi phí hơn trong việc phân xử các trường hợp.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: thực thi hợp đồng

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 3

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 88,6 (năm 2012: 88,7; cải thiện: 0.0)

Pa-lau

Pa-lau làm cho việc vay vốn dễ dàng hơn bằng việc củng cố hệ thống giao dịch thế chấp thông qua một bộ luật mới thiết lập một cơ sở đăng ký tài sản thế chấp trung tâm, mở rộng loại hình tài sản có thể sử dụng để thế chấp bao gồm tài sản tương lai, cho phép miêu tả chung trong bản thỏa thuận thế chấp và nghĩa vụ của các khoản nợ cũng như cam kết tài sản như vật thế chấp, hình thành những nguyên tắc uuw tiên rõ rang bên ngoài việc phá sản cho các bên cho vay tín dụng bảo lãnh, và cho phép thực thi tài sản thế chấp bên ngoài tòa án. Ngoài ra, Pa-lau giúp cho các công ty thực thi hợp đồng dễ dàng hơn nhờ một hệ thống đăng ký điện tử cho những người sử dụng tòa án.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (quyền hợp pháp), thực thi hợp đồng

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 100

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 60,0 (năm 2012: 54,8; cải thiện: 5,2)

Papua Niu Ghi-nê

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 113

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 59,0 (năm 2012: 59,0; cải thiện: 0.0)

Phi-lip-pin

Phi-lip-pin giúp cho các công ty xin giấy phép dễ dàng hơn bằng việc xóa bỏ yêu cầu phải có chứng nhận y tế. Và Phi-lip-pin cũng cải thiện tiếp cận tới thông tin tín dụng bằng việc bắt đầu phát hành thông tin cả tiêu cực lẫn tích cực và ban hành đạo luật về thông tin cá nhân đảm bảo người vay vốn có quyền tiếp cận tới dữ liệu của họ. Ngoài ra, Phi-líp-pin cũng giúp các công ty đóng thuế dễ dàng hơn nhờ áp dụng hệ thống kê khai và trả thuế điện từ cho những khoản tiền đóng góp bảo hiểm xã hội.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: xin giấy phép xây dựng, vay vốn (thông tin tín dụng), đóng thuế

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 108

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 60,1 (năm 2012: 55,1; cải thiện: 5,0)

Sa-moa

Sa-moa làm cho việc chuyển nhượng tài sản trở nên đắt đỏ hơn do tăng chi phí công chứng.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: đăng ký tài sản (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 61

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 65,9 (năm 2012: 66,2; cải thiện: −0.4)

Xing-ga-po

Xing-ga-po làm cho việc chuyển nhượng tài sản trở nên dễ dàng hơn nhờ áp dụng thủ tục trên mạng cho chuyển nhượng tài sản. Ngoài ra, Xing-ga-po còn cải thiện hệ thống thông tin tín dụng bằng việc đảm bảo các bên đi vay có quyển điều tra thông tin của chính mình.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: đăng ký tài sản, vay vốn (thông tin tín dụng)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 1

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 92,2 (năm 2012: 91,4; cải thiện: 0,8)
Xô-lô-mông

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 97

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 61,5 (năm 2012: 61,4; cải thiện: 0.1)
Đài Loan, Trung Quốc

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 16

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 78,6 (năm 2012: 78,6; cải thiện: 0.0)

Thái Lan

Thái Lan giúp cho việc đóng thuế trở nên đỡ tốn kém hơn cho doanh nghiệp bằng việc giảm tỉ lệ đóng góp bảo hiểm xã hội của các công ty.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: Đóng thuế

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 18

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 75,9 (năm 2012: 75,5; cải thiện: 0,.4)

Timor-Leste

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 172

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 44,0 (năm 2012: 44,1; cải thiện: 0.0)

Tông-ga

Tông-ga đã cải thiện việc tiếp cận tới thông tin tín dụng bằng việc thành lập một cơ quan tín dụng tư nhân. Mặt khác, Tông-ga lại làm cho việc đóng thuế trở nên khó khăn hơn do áp dụng mức thu thuế phụ cấp hưu trí—mặc dù nước này cũng đã xóa bỏ giấy phép kinh doanh vào năm 2013.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (thông tin tín dụng), đóng thuế (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 57

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 66,5 (năm 2012: 65,5; cải thiện: 1.0)

Va-nu-a-tu

Va-na-tu cải thiên viêc tiếp cận thông tin tín dụng bằng việc thành lập một tổ chức tín dụng tư nhânCác lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (thông tin tín dụng)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 74

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 66,4 (năm 2012: 65,1; cải thiện: 1,2)

Việt Nam

Việt Nam cải thiện hệ thống thông tin tín dụng bằng một nghị định thành lập một khuôn khổ pháp lý cho thành lập các tổ chức tín dụng tư nhân. Ngoài ra, Việt Nam tăng cường việc bảo hộ các nhà đầu tư bằng việc áp dụng yêu cầu công khai thông tin nhiều hơn của các công ty sở hữu công cộng trong các trường hợp giao dịch có liên quan đến các bên. Hơn thế nữa, Việt Nam làm cho việc đóng thuế của các công ty trở nên tốn kém hơn bằng việc gia tăng tỷ lệ đóng góp bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.Các lĩnh vực cải cách quy định kinh doanh: vay vốn (thông tin tín dụng), bảo hộ nhà đầu tư, đóng thuế (làm cho khó khăn hơn)

Xếp hạng Môi trường Kinh doanh 2014: 99

Khoảng cách đến mức độ thuận lợi nhất năm 2013 (điểm phần trăm): 61,1 (năm 2012: 60,4; cải thiện: 0,7)


Giới thiệu về loạt báo cáo Môi trường Kinh doanh

Báo cáo chung tiêu biểu của Ngân hàng Thế giới và IFC Môi trường Kinh doanh phân tích các quy định áp dụng cho các doanh nghiệp của một nền kinh tế trong vòng đời của doanh nghiệp, trong đó có các quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thương mại quốc tế, nộp thuế và resolving insolvency. Thứ hạng chung về mức độ thuận lợi kinh doanh được đánh giá dựa trên 10 chỉ số của 189 nền kinh tế. Báo cáo Môi trường Kinh doanh không đánh giá toàn bộ các lĩnh vực của môi trường kinh doanh có ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ví dụ như, báo cáo không phân tích chất lượng quản trị tài chính, các mặt khác của ổn định kinh tế vĩ mô, trình độ kỹ năng của lực lượng lao động hay sự thích ứng của hệ thống tài chính. Các kết quả trong báo cáo đã thúc đẩy quá trình thảo luận về chính sách trên toàn thế giới và tạo điều kiện tăng cường nghiên cứu về ảnh hưởng của các quy định ở cấp doanh nghiệp tới kết quả hoạt động chung của các nền kinh tế. Báo cáo năm nay là báo cáo thứ 11 của loạt báo cáo toàn cầu về Môi trường Kinh doanh và cung cấp số liệu của 189 nền kinh tế. Để biết thêm thông tin về loạt báo cáo Môi trường Kinh doanh, mời truy cập website www.doingbusiness.org. Hãy cập nhật thông tin trên Facebook tại: doingbusiness.org/Facebook.


Giới thiệu về Nhóm Ngân hàng Thế giới

Nhóm Ngân hàng Thế giới là một trong những nguồn cung cấp tài chính và tri thức lớn nhất thế giới cho các nước đang phát triển. Nhóm Ngân hàng Thế giới gồm 5 tổ chức có liên hệ mật thiết là Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – hai tổ chức hợp thành Ngân hàng Thế giới; Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA); và Trung tâm Quốc tế Giải quyết các Tranh chấp Đầu tư (ICSID). Mỗi tổ chức đều đóng vai trò đặc thù trong sứ mệnh chống đói nghèo và nâng cao mức sống của người dân ở các nước đang phát triển. Để biết thêm thông tin, mời truy cập website www.worldbank.org, www.miga.org, và www.ifc.org.


Để biết thêm thông tin về Môi trường Kinh doanh 2014, xin liên hệ:
Nadine Ghannam +1 (202) 473-3011 Sushmitha Narsiah +1 (202) 473-0995

E-mail: nsghannam@ifc.org E-mail: snarsiah@worldbank.org


Để tìm hiểu thông tin cụ thể về Môi trường Kinh doanh 2014 Khu vực Đông Á Thái Bình Dương, xin liên hệ:
Khu vực Đông Á Thái Bình Dương
Hannfried von Hindenburg +852 2509-8115 Diana Chung +1(202) 473-8357

E-mail: hvonhindenburg@ifc.org E-mail: Dchung1@worldbank.org
1 Không bao gồm Ôx-trây-lia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân được phân loại thuộc nhóm các nước thu nhập cao của OECD.

2 Không bao gồm Ôx-trây-lia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân được phân loại thuộc nhóm các nước thu nhập cao của OECD.

3 Sự khác biệt giữa khoảng cách đến chỉ số thuận lợi nhất cho năm 2012 và 2013 có thể khác với quy mô của những cải cách được báo cáo do cách làm tròn số.

2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington D.C. 20433 Telephone 202-473-3800 Fax 202-974-4394

Каталог: content -> dam -> Worldbank -> document -> EAP -> Vietnam
Vietnam -> BÀi học kinh nghiệM & giới thiệu mô HÌnh giám sát Cộng đồng TỪ CÁc dự Án vid 2009 & vaci 2011
dam -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư viê việt nam chưƠng trình phát triển liên hợp quốC
dam -> Công ty tnhh bảo Hiểm aig việt Nam
dam -> ĐIỀu khoản tham chiếU (tor) Tuyển tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác pctn năm 2015
dam -> VƯỜn quốc gia bidoup núi bà thông báo mời nhà thầu tư VẤn cá nhâN
dam -> Công ty tnhh bảo hiểm aig việt Nam
dam -> Quay trở lại trang nạn đói Return to Famine
dam -> Công ty tnhh bảo hiểm aig việt Nam
Vietnam -> SỔ tay hưỚng dẫn thiết kế & thực hiện dự ÁN
Vietnam -> Đông Nam Á: Vùng duyên hải và sản lượng bị đe dọa

tải về 67.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương