Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầMtải về 16.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích16.42 Kb.
#31886
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG RỄ VÀ THÂN CÂY HOÀNG CẦM

Họ và tên sinh viên: Lại Hoàng Yến MSSV: 08000049

Khoa: Hóa học Khóa: QH.2008.T

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Văn Đậu

Tóm tắt nội dung khóa luận tốt nghiệp:

Hoàng Cầm là loại cây được dùng làm thuốc phổ biến trong y học Trung Quốc. Thân và rễ cây được thu hái và chế biến thành vị thuốc bắc. Loài cây này được dùng để chữa các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, thanh nhiệt, giải độc…

Các nghiên cứu về Hoàng Cầm chỉ ra sự có mặt của nhiều chất đặc biệt là flavonoids (như wogonin, wogonoside, baicalin, baicalein, và oroxylin…).

Trong nghiên cứu này, 1kg mẫu Hoàng Cầm được nghiền nhỏ và ngâm với dung môi methanol, sau đó được chiết ra thành hai cặn diclo mêtan và cặn ethyl acetate. Khảo sát cặn diclo mêtan và ethyl acetate bằng sắc kí lớp mỏng với nhiều hệ dung môi khác nhau (diclo mêtan-axeton, n-hexan – axeton, n-hexan – etyl axetat…), và sau đó thực hiện quá trình tách chất qua sắc kí cột. Sau các trình tinh chế khác bao gồm kết tinh lại và rửa tinh thể được tiến hành, năm chất 3-Stigmast-5-en-3-ol or -Sitosterol (m.p. 136-137oC), wogonin (m.p. 202-203oC), and oroxylin-A (m.p. 197-198oC ), baicalein (m.p. 263-265oC), daucosterol (m.p. 297-300oC) đã được tách ra thành công. Công thức của năm chất này được xác định bằng phổ 1H-NMR và 13C-NMR.Từ khóa: Hoàng Cầm, thành phần hóa học, beta-sitosterol, wogonin, oroxylin-A, baicalein, daucosterol

THE INVESTIGATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE STEMS OF SCUTELLARIA BAICALENSIS

Student: Lai Hoang Yen Student ID: 08000049

Department: Chemistry Course: QH.2008.T

Supervisor: Nguyen Van Dau

Abstract:

Scutellaria Baicalensis is a very popular traditional medicine in China. The stems and roots are collected and used through the year. The plant has been used in the treatment of respiratory and gastrointestinal bacterial infections.

The chemical investigation of Scutellaria Baicalensis has shown the presence of β-sitosterol, flavonoids (such as wogonin, wogonoside, baicalin, baicalein, and oroxylin…) and other compounds.In this research, the plant material powder (1.0 kg) was extracted with methanol, and then was distributed between dichloromethane (CH2Cl2) and ethyl acetate (CH3COOC2H5) fractions. The chemical composition of the dichloromethane extract (SBD) and ethyl acetate extract (SBE) were examined by the means of TLC using the differing systems of solvents (such as hexane-acetone, hexane-ethyl acetate, dichloromethane-acetone, dichloromethane-ethyl acetate). The constituents were visualized by UV light and sprayed with the solution of vanillin in H2SO4 under heating or FeCl3 in ethanol 96%, appropriately. The constituents of the dichloromethane extract were separated on silica gel CC, using mixtures of hexane and acetone with increasing polarity. Those of the ethyl acetate extract were separated on silica gel CC, using mixtures of dichlomethane and ethyl acetate with increasing polarity.  By further purification of some resulted fractions, 3-Stigmast-5-en-3-ol or -Sitosterol (m.p. 136-137oC), wogonin (m.p. 202-203oC), and oroxylin-A (m.p. 197-198oC ), baicalein (m.p. 263-265oC), daucosterol (m.p. 297-300oC) were obtained. Their structures were elucidated by 1H-NMR and 13C-NMR.

Key words: Scutellaria baicalensis, chemical constituents, beta-sitosterol, wogonin, oroxylin-A, baicalein, daucosterol

tải về 16.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương