V/v: Hợp tác thương mại của Vietnam Airlines Với các Hãng hàng không khác trong Lịch bay Mùa hè 2009tải về 88.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích88.43 Kb.
#27695
ĐOÀN TIẾP VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG AN TOÀN-CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 219/TB-ATCL TP, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2009Tài liệu cần mang theo khi đi bay

THÔNG BÁO DỊCH VỤ SỐ 30/2009

V/v: Hợp tác thương mại của Vietnam Airlines

Với các Hãng hàng không khác trong Lịch bay Mùa hè 2009

(thông tin sử dụng để phát thanh trên các chuyến bay có hợp tác)
Liên quan đến nội dung phát thanh trên các chuyến bay hợp tác, Phòng ATCL xin thông báo các hợp tác thương mại giữa Vietnam Airlines với các Hãng hàng không khác trên những chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác trong Lịch bay Mùa Hè 2009 như sau: (đề nghị các tổ tiếp viên chỉ phát thanh về hợp tác trên các chặng bay và chuyến bay có hợp tác)


Hãng liên danh

Hình thức hợp tác

Đường bay

Số hiệu

Ngày bay (thứ)

Hiệu lựcJapan Airlines

(JL)

Liên danh trao đổi chỗ cứng (Codeshare and seat exchange)

HAN-NRT

VN954/JL5136

3,5,7,CN

29/03/09-24/10/09

NRT-HAN

VN955/JL5135

SGN-NRT

VN950/JL5134

2,3,4,5,6,7,CN

NRT-SGN

VN951/JL5133

SGN-KIX

VN940/JL5138

2,3,4,5,6,7,CN

KIX-SGN

VN941/JL5137

SGN-FUK

VN960/JL5130

3,5,CN

29/03/09-22/10/09

FUK-SGN

VN961/JL5139

HAN-NGO

VN966/JL5128

3,5,7,CN

29/03/09-24/10/09

NGO-HAN

VN967/JL5127China Airlines

(CI)

Liên danh trao đổi chỗ cứng (Codeshare and seat exchange)

HAN-TPE

VN924/CI9024

2,3,4,5,6,7,CN

29/03/09-24/10/09

TPE-HAN

VN925/CI9025

30/03/09-25/10/09

SGN-KHH

VN926/CI9026

29/03/09-24/10/09

KHH-SGN

VN927/CI9027

30/03/09-25/10/09Korean Air

(KE)

Liên danh linh hoạt

(Freesales codeshare)

HAN-ICN

VN936/KE5684

2,3,4,5,6,7,CN

28/03/09-24/10/09

ICN-HAN

VN937/KE5683

SGN-ICN

VN938/KE5682

ICN-SGN

VN939/KE5681

SGN-PUS

VN970/KE5688

2,3,4,6,CN

29/03/09-23/10/09

PUS-SGN

VN971/KE5687

2,3,4,6,CN

HAN-PUS

VN972/KE5686

5,7

02/04/09-27/06/09

PUS-HAN

VN973/KE5685

02/04/09-04/07/09

HAN-PUS

VN972/KE5686

2,5,7

02/07/09-24/10/09

PUS-HAN

VN973/KE5685

2,5,7

06/07/09-24/10/09Cathay Pacific

Airways

Liên danh linh hoạt

(Freesales

HAN-HKG

VN790/CX1790

2,3,4,5,6,7,CN

29/03/09-24/10/09

HKG-HAN

VN791/CX1791

(CX)

codeshare)

SGN-HKG

VN762/CX1762HKG-SGN

VN763/CX1763

Lao Airlines

(QV)

Liên danh trao đổi chỗ cứng (Codeshare and seat exchange)

HAN-VTE

VN841/QV841

2,3,4,5,6,7,CN

29/03/09-24/10/09

VTE-PNH

VN841/QV841

PNH-VTE

VN840/QV840

VTE-HAN

VN840/QV840

HAN-LPQ

VN869/QV869

2,4,5,7

30/03/09-24/10/09

LPQ-REP

VN869/QV869

REP-LPQ

VN868/QV868

LPQ-HAN

VN868/QV868China Southern

Airlines (CZ)

Liên danh trao đổi chỗ mềm (Codeshare and seat exchange)

SGN-CAN

VN916/CZ4704

2,3,4,5,6,7,CN

29/03/09-24/10/09

CAN-SGN

VN917/CZ4703

HAN-CAN

VN918/CZ4702

2,4,5,7,CN

CAN-HAN

VN919/CZ4701

HAN-PEK

VN900/CZ4706

3,4,6,7,CN

PEK-HAN

VN901/CZ4705Qantas Airways

(QF)

Liên danh bán chỗ mềm cho QF (Codeshare)

SGN-MEL

VN781/QF358

2,4,6

30/03/09-24/10/09

MEL-SGN

VN780/QF359

3,5,7

SGN-MEL

VN781/QF338

5

02/04/09;

09/04-01/10/09;

8-22/10/09

MEL-SGN

VN780/QF337

6

3/04/09;

10/04-02/10/09;

9-23/10/09

SGN-SYD

VN783/QF358

3,5,7,CN

29/03/09-24/10/09

SYD-SGN

VN782/QF359

2,4,6,CNGaruda Indonesia (GA)


Liên danh bán chỗ mềm cho GA (Codeshare)

SGN-SIN

VN741/GA9955

2,3,4,5,6,7,CN

29/03/09-24/10/09

SIN-SGN

VN740/GA9954

Đề nghị các TVT, TVP, tiếp viên có khả năng phát thanh lưu ý cập nhật thông báo này vào Sổ tay phát thanh và chỉ phát thanh về hợp tác liên danh trên các chặng bay và chuyến bay có hợp tác.
Nơi nhận:

  • BLĐ Đoàn (để b/c);

  • P.HLĐT, LĐ 1,2,3,4,5;

  • Tổ ATCL, BRFn/b;

  • Các tiếp viên;

  • Lưu ATCL.

TRƯỞNG PHÒNG
Quang Vinh
Xin trân trọng cảm ơn.
Каталог: UserFiles -> File -> ATCL -> Thong%20bao%20dich%20vu -> Nam%202009 -> Quy%20dinh%20-%20Hai%20quan,%20XNC%20-%20Phuc%20vu%20mat%20dat
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Quy%20dinh%20-%20Hai%20quan,%20XNC%20-%20Phuc%20vu%20mat%20dat -> V/v: Hợp tác thương mại của Vietnam Airlines Với các Hãng hàng không khác trong Lịch bay mùa Đông 2009
Nam%202009 -> THÔng báo dịch vụ SỐ 94 /2009
Nam%202009 -> THÔng báo dịch vụ SỐ 121/2009
Nam%202009 -> PHÒng an toàn-chất lưỢng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam%202009 -> PHÒng an toàn-chất lưỢng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam%202009 -> PHÒng an toàn-chất lưỢng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam%202009 -> PHÒng an toàn-chất lưỢng độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 88.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương